Conversation

Hội Thoại 1

icon Content
  • Share:

Lệ : Tuấn ơi, người trong ảnh là ai vậy ?

Tuấn : Anh trai em đấy.

Lệ : Anh trai em đã lấy vợ chưa?

Tuấn : Chưa. Anh trai em chưa lấy vợ.

Lệ : Năm nay anh ấy bao nhiêu tuổi?

Tuấn : 30 tuổi.

Lệ : Anh ấy làm nghề gì ?

Tuấn: Anh ấy là bác sĩ nha khoa. 

See more

prev
next