Conversation

Hội Thoại 1

icon Content
  • Share:

 Linh: Ồ. Hoa đẹp quá! Chị mới mua à?

Liên: Ừ, chị vừa mới mua sáng nay.

Linh: Bao tiền một chục vậy chị?

Liên: 300.000.

Linh: Ôi, đắt quá!

Liên: Trời càng lạnh hoa càng đắt. 

Linh: Hôm nay chị có đi làm không?

Liên: Không. Hôm nay chị nghỉ.

Linh: Lát nữa, em với chị đi mua quần áo đi.

Liên: Ừ, được. Chị cũng đang định mua mấy cái váy.

See more

prev
next