Conversation

Hội Thoại 1

icon Content
  • Share:

Tú Vi: Anh Ben ơi, vì sao anh học Tiếng Việt?

Ben: Vì anh yêu Việt Nam, yêu văn hóa Việt Nam nên anh học tiếng Việt.

Tú Vi: Anh có định sống ở Việt Nam lâu dài không?

Ben: Có. Nếu tìm được một công việc tốt, anh sẽ định cư ở Việt Nam. 

Tú Vi: Anh có thích các bạn gái Việt Nam không?

Ben: Nếu nói “Không”, là anh đang nói dối. Các bạn gái Việt Nam rất xinh đẹp và thân thiện.

Tú Vi: Nếu anh lấy vợ Việt Nam, bố mẹ anh có phản đối không?

Ben: Không. Vì bố mẹ anh cũng yêu đất nước, con người Việt Nam nên bố mẹ anh sẽ rất vui.

See more

prev
next