Conversation

Hội Thoại 1

icon Content
  • Share:

Nhân viên: Chào anh, anh cần gì ạ?

Minh: Anh cần đổi tiền Việt sang tiền Won. Ở đây có đổi tiền Won không em?

Nhân viên: Dạ, có.

Minh: Hôm nay tỉ giá bao nhiêu?

Nhân viên: 19.500 đồng 1.000 won ạ. Anh đổi bao nhiêu?

Minh: Anh đổi 20 triệu đồng.

Nhân viên: Đây là 1.025.641 won.  Anh kiểm tra lại giúp em.

Minh: Đủ rồi. Cảm ơn em.

Nhân viên: Dạ. Để em lấy túi và phong bì cho anh.

See more

prev
next