Conversation

Hội thoại 1

icon Content
  • Share:

Mỹ: Anh Sơn ơi, anh uống cà phê đen hay cà phê nâu?

Sơn: Cà phê nào cũng được. Em pha loại nào anh uống loại ấy.

Mỹ: Vậy cà phê nâu nhé. Anh sắp làm xong báo cáo quý 3 chưa ?

Sơn: Chưa. Anh vẫn đang đợi thống kê kết quả kinh doanh quý 3 của các chi nhánh.

Mỹ: Giám đốc đang yêu cầu báo cáo gấp đúng không anh?

Sơn : Ừ. Nên anh định sau khi tổng hợp xong hết kết quả kinh doanh các chi nhánh trong một hai ngày tới, sẽ gửi giám đốc ngay. Hoặc thống kê được chi nhánh nào, gửi báo cáo chi nhánh ấy.

Mỹ: Em nghĩ anh nên yêu cầu các chi nhánh phải hoàn thành báo cáo quý 3 trong hôm nay. Ngày mai, sau khi tổng hợp xong, anh gửi ngay cho giám đốc. Vì trong tuần này anh ấy có cuộc họp quan trọng với hội đồng quản trị đấy.   

Sơn : Ừ, để anh thông báo cho các chi nhánh.

See more

prev
next