Conversation

Hội thoại 1

icon Content
  • Share:

Nhi: John ơi, bạn học tiếng Việt bao lâu rồi?

John: Mình học 2 năm rồi.

Nhi: Bạn chỉ học tiếng Việt thôi phải không?

John: Không. Ngoài tiếng Việt mình còn học cả tiếng Hàn Quốc nữa.

Nhi: Ôi! Bạn giỏi quá! Tiếng Việt và tiếng Hàn, tiếng nào khó hơn?

John: Mỗi ngôn ngữ một đặc trưng khác nhau, không dễ cũng không quá khó.

Nhi: Bạn đã đến Hàn Quốc bao giờ chưa?

John: Chưa. Mình chưa bao giờ đến Hàn Quốc. Mình định năm sau sẽ sang Hàn Quốc và sống ở bên đó trong 1 năm nên bây giờ mình đang chăm chỉ học tiếng Hàn.

Nhi: Bạn có quay lại Việt Nam nữa không?

John: Có chứ. Ngoài ra mình còn định lấy vợ Việt Nam và sinh sống lâu dài ở Việt Nam nữa.

Nhi: Bạn thấy các bạn gái Việt Nam thế nào?

John: Các bạn gái Việt Nam không những xinh đẹp, đáng yêu mà còn rất chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Ngoài ra, các bạn ấy còn rất dịu dàng và nữ tính.

See more

prev
next