Exercise

 Đặt câu theo mẫu (Make a sentence. Follow the example below)

 

  • Tôi có tiền. Tôi sẽ đi du học. 

    → Nếu có tiền thì tôi sẽ đi du học.

Question 1:

Anh ấy không đến dự đám cưới. Cô ấy sẽ rất buồn.

Question 2:

Em ấy học chăm chỉ. Em ấy có thể tìm được công việc tốt.

Question 3:

Thời tiết đẹp. Chúng tôi sẽ đi biển.

Question 4:

Trời mưa. Họ sẽ không đi cắm trại.

Question 5:

Tết dương này nghỉ 3 ngày. Chúng tôi sẽ đi du lịch.