Exercise

 Chọn từ đúng điền vào chỗ trống. (Choose the right words to fill in the blanks.)

 

Nếu....thì      hãy           nào         hết          định       vừa mới/ vừa/ mới      mọi/ mỗi

Question 1:

.........…. ngày mai trời mưa ...........chúng tôi sẽ hủy chuyến thăm quan.

Question 2:

..........… người đều thích đi du lịch, ................. cô ấy thích ở nhà.

Question 3:

Chiều nay mẹ…....... làm gì ạ?

Question 4:

Các em, .......… mở sách ra ...........!

Question 5:

Thu nhập của chị ấy ...............tháng là 20 triệu đồng.

Question 6:

Con đã đọc..........cuốn truyện này chưa?

Question 7:

Anh ấy…... về nước hôm qua phải không?

Question 8:

Ngày mai tôi sẽ đi khám..............tối nay vẫn đau bụng. 

Question 9:

................ngày anh ấy uống .............3 chai bia. 

Question 10:

..........gọi tôi là Thiên thần!