Exercise

 Đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu. (Make questions and answers. Follow the example below.)

 

  •  Anh/ lập gia đình// Rồi/ năm ngoái :

  A : Anh đã lập gia đình chưa?

  B : Rồi. Tôi đã lập gia đình năm ngoái.

Question 1:

chị gái bạn/ lấy chồng// Rồi/ tháng trước

Question 2:

Em/ lập gia đình// Chưa

 

Question 3:

Em trai cô ấy/ lấy vợ// Rồi

Question 4:

cháu/ có gia đình// Chưa.

Question 5:

Cô ấy/ lấy chồng// Chưa/ năm sau