Exercise

 Đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu. (Make questions and answers. Follow the example below.)

 

  • Chị/ 2 bé gái

A: Chị có mấy cháu rồi? 

B: Tôi có 2 bé gái rồi.

 

A: Chị có cháu chưa? 

B: Rồi. Tôi có 2 bé gái. 

Question 1:

Anh/ 2 trai, 1 gái

Question 2:

Chị Hoa/ chưa

Question 3:

Chị trưởng phòng mình/ 1 con gái

Question 4:

Xin lỗi/ anh/ 1 cậu con trai

Question 5:

cô/ 2 gái, 1 trai