Exercise

 Thực hành theo mẫu (Practise following the pattern.)

Example: 

Trời mưa/ tôi không đi đá bóng                

→  trời mưa nên tôi không đi đá bóng.

Question 1:

Đường tắc/ chúng tôi đến bữa tiệc muộn 1 tiếng

 

Question 2:

Nhà xa trường/ anh ấy thường xuyên đi học muộn

Question 3:

Cô ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ/ ban giám đốc thưởng cho cô ấy 3 tháng lương

Question 4:

Chân đang bị đau/ sáng nay anh ấy không tập thể dục

Question 5:

đêm qua cô ấy khóc nhiều/ sáng nay mắt cô ấy bị sưng