Exercise

 Dùng ‘bao giờ’ đặt câu hỏi cho các câu sau (Make questions with "bao giờ".)

Question 1:

Cuối năm nay chị ấy sẽ sang Hàn Quốc du học.

Question 2:

 Hai năm trước chị đã gặp anh ấy ở sân bay. 

 

 

Question 3:

Tháng 6 năm sau gia đình anh ấy sẽ sang Úc định cư.

Question 4:

Anh trai tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ tháng 11 năm ngoái. 


Question 5:

Năm sau ông ấy sẽ mua nhà mới cho con trai.