Exercise

 Thêm từ "vào" để hoàn thành các câu sau (Put "vào" in a suitable space to complete sentence.)

Question 1:

Họ sẽ đi du lịch Châu Âu thứ 2 tuần sau.

Question 2:

Ở Việt Nam, năm học mới bắt đầu tháng 9 và kết thúc tháng 6 năm sau. 

Question 3:

Lễ cưới của họ sẽ diễn ra ngày mùng 2 tháng 12.

Question 4:

Anh ấy sẽ về nước ngày sinh nhật của bạn gái anh ấy. 

Question 5:

Việt Nam đã gia nhập  WTO năm 2006.