Exercise

 Chọn từ đúng điền vào chỗ trống (Choose the correct word to fill in the blanks)

Question 1:

Trời..............lạnh, đường...............vắng. 

Trời ngày càng lạnh đường ngày càng vắng.
Trời càng lạnh đường ngày càng vắng.
Trời càng lạnh đường càng vắng.

Question 2:

Hôm qua tôi không đi đá bóng được................tôi bị đau đầu. 
Hôm qua tôi không đi đá bóng được nên tôi bị đau đầu. 
Hôm qua tôi không đi đá bóng được nhưng tôi bị đau đầu. 
Hôm qua tôi không đi đá bóng được vì tôi bị đau đầu. 

Question 3:

A: ............... anh ấy về nước? 

B: Năm sau anh ấy về.


Bao giờ anh ấy về nước? 
Vì sao anh ấy về nước?
Bao lâu nữa anh ấy về nước.

Question 4:

A: ........................ hôm qua em không đi liên hoan cùng công ty? 

B: Vì em bận nên em không đi được.

Lúc nào
Vì sao
Khi nào

Question 5:

Hàng tuần tôi tham gia câu lạc bộ bóng rổ............. thứ 2 và thứ 6.

tại
vào

Question 6:

Anh sẽ ở Việt Nam.................nữa?

bao giờ
bao lâu
khi nào

Question 7:

Mấy hôm nay em ấy thức khuya liên tục là nguyên nhân.......................mắt em ấy bị thâm quầng. 
tại sao
nên

Question 8:

A: Bạn gọi điện cho anh ấy.................?

B: Hôm qua. 

bao lâu
bao nhiêu
khi nào

Question 9:

A: Cô ơi, ..............một cân xoài?

B: 55.000

bao nhiêu
bao giờ
bao lâu

Question 10:

Mắt em ấy bị cận ......................em ấy thường xuyên đọc sách gần. 
nên
vì sao