Exercise

 Chọn từ đúng điền vào chỗ trống (Choose the correct word to fill in the blanks.)

Question 1:

Sáng mai thi rồi, em ...............đi ngủ sớm đi. 

không nên
có thể
nên

Question 2:

Anh ấy đã xin lỗi nhưng cô ấy............. giận anh ấy.


thường xuyên
vẫn còn
rất

Question 3:

Sau khi chia tay, cô ấy........ khóc suốt.


càng ngày càng
không
cứ

Question 4:

Cô ấy nói hay........ làm dở. 


nên

Question 5:

Cô ấy ...........có một chiếc túi màu vàng nên cô ấy .........dùng nó suốt. 

chỉ...........có thể
không..........cứ
chỉ..........cứ

Question 6:

Hà Nội ............. Hồ Chí Minh bao xa?


cách đây
cách 
khoảng cách

Question 7:

A: Viện bảo tàng lịch sử............. bao xa? 

B: 2 km

cách
cách đây

Question 8:

Cách bao lâu anh đi khám răng 1 lần?
Cách đây 6 tháng rồi.
Khoảng 6 tháng trước
Cách 6 tháng 1 lần

Question 9:

Phòng khám sản phụ Âu Lạc cách đây...................?

bao nhiêu?
bao lâu?
bao xa?

Question 10:

Bạn............đánh răng một ngày 3 lần. 

không nên
nên
chỉ