Exercise

 Sử dụng từ "để" hoàn thành các câu sau theo mẫu (Use "để" to complete the sentences. Follow the example.)

 

Example: 

A: Hoa ơi, em có biết số điện thoại của chị Tú không?

B: Dạ, có. em/ nhắn cho chị. 

B: Dạ, có. Để em nhắn cho chị. 

Question 1:

A: Chị Mai ơi, chúng ta lạc đường rồi. 

B: Em ở đây đợi chị nhé.  chị/ đi hỏi đường

Question 2:

A: Chị Lan ơi, em không gọi được cho anh Tuấn. 

B: chị/ gọi lại cho anh ấy.

Question 3:

A: Anh Hưng ơi, em về đây. 

B: Bên ngoài trời mưa to lắm. anh/ đưa em về

Question 4:

A: Chị ơi, nhà còn táo không?
B: Vừa hết sáng nay rồi. chị/ đi mua. 

Question 5:

A: Lớp trưởng ơi, đã có lịch thi tuần sau chưa?

B: mình/ hỏi cô giáo.