Exercise

 Viết lại câu sử dụng cấu trúc "Mặc dù....nhưng..." (Make the sentences using a structure: "Mặc dù...nhưng".)

 

Example: 

Cô ấy mệt. Cô ấy vẫn đi làm.

→ Mặc dù mệt nhưng cô ấy vẫn đi làm.

Question 1:

Ông tôi đau chân. Ông tôi vẫn đi bộ tập thể dục.

Question 2:

Chị ấy bận. Chị ấy vẫn đến thăm tôi.

Question 3:

 Phim không hay. Nhiều người vẫn xem.

Question 4:

 Anh ấy ở Việt Nam 5 năm. Anh ấy không biết tiếng Việt.

Question 5:

Cô ca sỹ đó hát rất hay. Cô ấy không nổi tiếng.