Exercise

 Chọn từ đúng điền vào chỗ trống (Choose the correct word to fill in the blanks.)

Question 1:

Tối nay là sinh nhật mẹ nên ..................................

 bố cũng về sớm. 
thế nào bố cũng về sớm. 
bố thế nào sẽ về sớm. 
thế nào bố đều về sớm. 

Question 2:

Điện thoại mẹ hết pin rồi. ..................................

Để con mua điện thoại cho mẹ. 
Để con sạc pin điện thoại bố. 
Để con sạc pin cho mẹ. 
Để con mang đi sửa. 

Question 3:

Cô ấy xin phép bố mẹ......................

để cô ấy đi cà phê với bạn. 
vì cô ấy đi cà phê với bạn. 
cho cô ấy đi cà phê với bạn. 
nên cô ấy đi cà phê với bạn. 

Question 4:

............. giám đốc đang phát biểu, em không nên nói chuyện điện thoại.

Sau khi
Trước khi
Trong khi

Question 5:

Ăn kẹo xong, em ..............đánh răng đấy nhé. 

đừng
không nên
có thể
nhớ

Question 6:

Bác....................cho cháu hỏi đây là bưu điện thành phố phải không ạ?

làm ơn
xin phép
hãy

Question 7:

Em ấy xin phép bố mẹ...........em ấy đi xem phim với bạn. 

để
cho

Question 8:

Anh ấy vẫn làm................đang bị sốt. 

nếu
mặc dù
Tuy vậy

Question 9:

................ra sân bay, nhớ kiểm tra lại hộ chiếu và hành lý. 

trước khi
trong khi
sau khi
nếu

Question 10:

Mọi người không thích anh ấy ............anh ấy quá kiêu ngạo. 

mặc dù
tuy
nên