Exercise

 Điền các động từ thích hợp vào chỗ trống (Put the correct verb in the blanks.)

Question 1:

Sáng nay tôi dậy muộn, vội vàng đánh răng, rửa mặt, ...… quần áo, ....… đồng hồ, ....…giầy, ....…mũ rồi xách cặp đi làm.

Question 2:

Chân con lạnh lắm. Con .............tất vào đi!

Question 3:

Cô ấy thích…............. chiếc lắc tay bạn trai tặng.

Question 4:

Trước khi vào nhà, em nhớ…........ giầy, tất,......… kính xuống nhé.

Question 5:

Mọi người thường............. nhẫn cưới ở ngón áp út bên tay trái.