Exercise

 Viết lại các câu sau sử dụng cấu trúc "vừa...vừa..." (Make sentences using the structure "vừa...vừa".)

 

 Example: 

Cô ấy xinh và trẻ.

→ Cô ấy vừa xinh vừa trẻ.

Question 1:

Mùa Thu Hà Nội mát và lãng mạn.

Question 2:

Mẹ tôi đẹp và phúc hậu.

Question 3:

Sản phẩm mới ra mắt lần này hiện đại và đa chức năng. 

Question 4:

Dịch bệnh lần này nguy hiểm và đáng sợ. 

Question 5:

Anh ta keo kiệt và ích kỷ.