Exercise

 Chọn từ đúng điền vào chỗ trống (Choose the correct word to fill in the blanks.)

Question 1:

Dương ơi, em …........ váy đỏ này đi. 

đeo thử
mặc thử
đội thử

Question 2:

Trước khi vào nhà, con nhớ…...........giầy ra nhé!

cởi
đi
mặc

Question 3:

Kỳ nghỉ hè này lớp mình tổ chức đi Hạ Long. .............… lớp bạn?

Thế thì
Thế còn
Thế à

Question 4:

Em ..........…mua từ điển Anh- Việt để dịch bài báo này.

không nên
cần

Question 5:

Khi đang đi trên đường, nếu thầy đèn đỏ, chúng ta.................làm gì?

đã
phải
vừa

Question 6:

Công trường đang thi công nên chúng ta.…........... mũ an toàn

cần mặc
phải đeo
phải đội

Question 7:

A: Sáng mai anh ra sân bay sớm. 
B: ................ anh đi ngủ sớm đi. 

Vì vậy
Thế còn
Thế thì

Question 8:

Hùng ơi, con thử áo này.................có vừa không?

trông
xem
nhìn

Question 9:

Anh ấy...........thiết kế lấy chiếc đèn này đấy. 

cần
tự
phải

Question 10:

Trong phòng thi, chúng ta ...................tắt hết các thiết bị điện tử. 

không nên
phải
có phải