Exercise

 Thực hành theo mẫu (Practise following the pattern.)

 

 Example: 

Tối/ cô ấy/ uống cà phê. 

→ Tối nào cô ấy cũng uống cà phê.

Question 1:

Ngày/ chị Lan/ đi chợ

Question 2:

Cuối tuần/ gia đình tôi/ đi dã ngoại

Question 3:

Chiều/ em trai tôi/ đi bơi

Question 4:

Tháng/ anh ấy/ đi công tác

Question 5:

mùa đông/ họ/ đi trượt tuyết