Exercise

Điền từ thích hợp vào chỗ trống (Fill in the blank with a suitable word.)

Question 1:

Anh Nam ơi, anh mệt rồi. Anh nghỉ đi. .....…em viết báo cáo........…anh.

Question 2:

Ngày .............. mẹ tôi .........gọi điện cho tôi.

Question 3:

 Chị ấy.......… xinh gái…........... nữ tính nên rất nhiều anh thích chị ấy.

Question 4:

Trong lớp tôi, bạn nào.........… đi học bằng xe máy.

Question 5:

Chị...........…đặt giúp tôi phòng khách sạn cuối tuần sau nhé.

Question 6:

Tôi có 400 đô la Mỹ. Tôi cần đổi ...............tiền Việt. 

 

Question 7:

Thời tiết Hà Nội bây giờ đang chuyển mùa...........xuân............ hè nên trời ............nóng ...............lạnh. 

Question 8:

Lan ơi, cháu đọc hướng dẫn sử dụng thuốc này...........bà. 

Question 9:

Nhà anh ấy .................to .................nhỏ. 

Question 10:

Trong thành phố này, công viên .............rộng và nhiều cây xanh.