Exercise

 Thực hành theo mẫu (Practise following the pattern.)

 

Example: 

Họ/ đi/ nói chuyện

→ Họ vừa đi vừa nói chuyện.

Question 1:

Bà Lan/ khóc/ gọi điện cho con trai

Question 2:

Peter/ học tiếng Việt/ học văn hóa Việt

Question 3:

Cô ấy/ đi học/ đi làm

Question 4:

Em ấy/ hát/ đánh đàn piano.

Question 5:

Sumi/ biết nói Tiếng Việt/ biết nói tiếng Anh rất lưu loát