Exercise

 Điền "hoặc", "hay" vào chỗ trống (Fill in the blanks with "hoặc" or "hay".)

Question 1:

Chị ấy về quê hôm nay…......... ngày mai?

Question 2:

Hè này gia đình tôi sẽ đi du lịch Phú Quốc…............. Mũi Né.

Question 3:

Anh thích uống bia Hà Nội.............bia Sài gòn? 

Question 4:

Chị ăn cơm chưa? ...................đi ăn cùng em không?

Question 5:

Tôi ..............anh ấy ngày mai sẽ xuống chi nhánh A kiểm tra tình hình kinh doanh.