Exercise

 Sử dụng cấu trúc "cả....lẫn..." hoàn thành các câu sau (Complete the following sentences using the structure "cả...lẫn...".)

 

Example: 

bố tôi/ mẹ tôi/ thích đi du lịch

Cả bố tôi lẫn mẹ tôi đều thích đi du lịch.

Question 1:

anh ấy/ vợ anh ấy/ đi công tác tháng sau

Question 2:

phim hài/ phim hành động/ hay

Question 3:

Em trai/ em gái tôi/ học giỏi

Question 4:

Đà Nẵng/ Phú Quốc/ có những bãi biển đẹp. 

Question 5:

Bún chả/ Phở bò/ là món khoái khẩu của tôi.