Exercise

 Thực hành theo mẫu (Practise following the pattern.)

Example: 

 bóng chuyền/anh ấy/ chơi bóng rổ

→ Ngoài bóng chuyền anh ấy còn chơi bóng rổ.

Question 1:

học vẽ/ em ấy/ học đàn piano

Question 2:

nhạc Pop/ anh ấy/ thích nhạc Hip hop

Question 3:

mua nhà/ bà ấy/ định mua ô tô. 

Question 4:

tiếng Việt/ chị ấy/ dạy/ tiếng Anh

Question 5:

biết nấu ăn/ cô ấy/ biết cắm hoa nghệ thuật