Exercise

 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (Choose the correct word to fill in the blanks.)

Question 1:

Năm sau em....................tốt nghiệp đại học. 

sắp
định
mới

Question 2:

Cửa hàng kia tuy mới khai trương nhưng...................đông khách. 

lúc nào cũng
lúc nào đều
lúc nào vẫn

Question 3:

Bố mẹ em ấy ......................phải nhắc nhở em ấy về chuyện học hành. Em ấy luôn luôn tự giác học bài. 

có bao giờ
đã bao giờ
chưa bao giờ

Question 4:

Tôi phải đậu đại học thì bố mẹ tôi................mua xe máy cho tôi. 
sẽ
sắp
mới

Question 5:

Mỗi lớp học có..................lớp trưởng. 

hai
một
ba

Question 6:

Tôi thích xem phim Hàn. …......... tôi còn thích xem bóng đá.


Thế thì
Thế còn
Ngoài ra

Question 7:

Con đang mệt, .....................đi bơi về ốm nặng hơn thì làm sao? 

Tuy
Nhỡ
Ngoài ra

Question 8:

Con nhớ mang áo mưa đi nhé. .............................dùng. 

Nhỡ trời không mưa còn
Nhỡ trời mưa còn
Nhỡ trời mưa

Question 9:

Ngoài bia, cô ấy................biết uống rượu.

cũng
còn
vẫn

Question 10:

Linda ơi, …............ món phở, cậu còn biết nấu món Việt nào nữa không?

Thế còn
Ngoài ra
Ngoài