Exercise

  Chuyển các câu sau thành câu bị động theo mẫu (Change the following sentences into the passive voice.)

 

 Example: 

  • Cô giáo khen em ấy học hành chăm chỉ. 

→ Em ấy được cô giáo khen học hành chăm chỉ.

 

  • Nước lũ cuốn trôi nhiều nhà của người dân.

 → Nhiều nhà của người dân bị nước lũ cuốn trôi. 

Question 1:

Bố tôi mắng anh trai tôi vì anh trai tôi đi chơi về muộn.

Question 2:

Thầy hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp cho cô ấy.

Question 3:

Anh ấy mời chúng tôi đến dự sinh nhật anh ấy.

Question 4:

Họ chỉnh sửa cuốn sách này trong một tuần.

Question 5:

Hôm qua em trai tôi làm hỏng máy tính của tôi.