Exercise

 Sử dụng từ "do" chuyển thành câu mang nghĩa bị động (Use "do" to rewrite the following sentences with passive meaning.)

 

 Example: 

Anh ấy pha cốc cà phê này. 

Cốc cà phê này do anh ấy pha.

Question 1:

Chị gái mình dịch cuốn sách này. 

Question 2:

Cô ấy nấu món này. 

Question 3:

Mẹ mình may bộ quần áo này cho mình đấy. 

Question 4:

Nhân viên bưu điện đã giao kiện hàng đó về đây. 

Question 5:

Công ty A đã sản xuất chiếc điện thoại này.