Exercise

 Sử dụng "hẳn là" hoàn thành các câu sau (Complete the following sentences using "hẳn là".)

 

Example: 

Cô ấy đẹp quá! Cô ấy/ rất nổi tiếng ở trường

→ Cô ấy đẹp quá! Cô ấy hẳn là rất nổi tiếng ở trường.

Question 1:

Anh ấy vừa mua một căn biệt thự. Anh ấy/ có rất nhiều tiền

Question 2:

 Ông ấy nói tiếng Việt rất giỏi. Ông ấy/ đã ở Việt Nam lâu rồi. 

Question 3:

Mắt cô ấy đỏ hoe. Cô ấy/ đã khóc rất nhiều

Question 4:

Em ấy đạt điểm rất cao trong kỳ thi vừa qua. Em ấy/ đã học rất chăm chỉ.

Question 5:

Anh ấy vừa được thăng chức. Vợ anh ấy/ rất vui.