Exercise

 Dùng "Hình như/ Dường như" viết lại các câu sau (Rewrite the following sentences using "Hình như/ Dường như")

 

Example: 

Có lẽ anh ấy quên tôi rồi.

→ Hình như (dường như) anh ấy quên tôi rồi.

Question 1:

Có lẽ em ấy đã trúng tuyển vào công ty A rồi. Trông em ấy rất vui

Question 2:

Anh ấy vừa mua một ngôi nhà mới. Có lẽ anh ấy rất giàu.

Question 3:

Chúng tôi hay cãi nhau. Có lẽ chúng tôi không hợp nhau .

Question 4:

Cô ấy đi du lịch một mình suốt. Có lẽ cô ấy chưa lấy chồng.

Question 5:

Họ không còn yêu nhau như xưa nữa. Có lẽ thời gian đang thử thách tình cảm của họ.