Exercise

 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (Choose the correct word to fill in the blanks.)

Question 1:

Mình…........ anh ấy sẽ về vào cuối tuần này

muốn
mong
cần

Question 2:

Bây giờ chị ấy đã....................một nữ doanh nhân thành đạt. 

trở nên
trở thành
trở thành là

Question 3:

Cả lớp đang nghe nhạc................cô giáo chủ nhiệm bước vào. 

nếu
khi

Question 4:

Tham gia nhiều các cuộc thi khác nhau giúp cô bé ...............tự tin hơn. 

trở thành
trở nên
trở lên

Question 5:

Tôi thấy cô ấy khóc rất nhiều. ..................cô ấy đang có chuyện không vui. 

Hình như
Thế thì
Có phải

Question 6:

A: Chị có mang theo gì vào rạp chiếu phim không? 

B: Không. ..............................................

Chị có biết gì đâu. 
Chị có mua gì đâu. 
Chị có mang theo gì đâu. 

Question 7:

Tôi.............đặt phòng hướng biển, bên bạn còn phòng loại này không? 

muốn
phải
mong

Question 8:

A: Anh có nhìn thấy ai đi qua đây không? 

B: Không. .......................................

Chị có nhìn thấy ai đâu. 
Tôi có nhìn thấy gì đâu. 
Tôi có nhìn thấy ai đâu. 

Question 9:

Cô ấy trông trẻ mãi không già. ..................thời gian đã lãng quên cô ấy. 

Có thể
Tuy nhiên
Dường như

Question 10:

Khi tôi đến......................................

các bạn nhỏ ngủ
thì các bạn nhỏ đang ngủ
thì các bạn nhỏ sẽ ngủ