Exercise

 Đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu. (Make questions and answers. Follow the example below.)

 

Example: 

  • chị/ đến trường/ gặp một vài người bạn của chị. 

A: Chị đi đâu đấy? 

B: À, chị đến trường để gặp một vài người bạn của chị. 

 

  • Mẹ/ chuẩn bị vài món/ đón tiếp bạn của bố

A: Mẹ làm gì đấy ạ? 

B: À, mẹ chuẩn bị vài món để đón tiếp bạn của bố.

Question 1:

Anh/ đi viện bảo tàng dân tộc học/ chụp vài tấm ảnh nhà sàn

Question 2:

bạn /lên thư viện/ tìm một số tài liệu liên quan đến chương trình xóa đói giảm nghèo của chính phủ. 

Question 3:

chị/ đọc mấy bài báo cáo của nhân viên mới/ đánh giá năng lực

Question 4:

bà/đi chợ/ mua vài cân táo

Question 5:

em/ may mấy bộ quần áo/ cuối tháng đi du lịch