Exercise

 Thực hành theo mẫu (Practise following the pattern.)

 

Example: 

Anh ấy thành công như ngày hôm nay/ công lao của bố mẹ anh ấy

→ Anh ấy thành công như ngày hôm nay là nhờ công lao của bố mẹ anh ấy.

Question 1:

Đường phố lúc nào cũng sạch đẹp/ các cô, chú công nhân vệ sinh môi trường quét dọn hàng ngày

Question 2:

Bộ phim hay/ kịch bản xuất sắc

Question 3:

Cỏ trên sân bóng lúc nào cũng đẹp/ những người công nhân cắt tỉa thường xuyên

Question 4:

 Sức khỏe của ông ấy được hồi phục nhanh chóng/ sự quan tâm, chăm sóc của đội ngũ y tá, bác sỹ. 

 

 

Question 5:

Mua sắm và thanh toán online đã và đang gia tăng nhanh chóng trong năm qua/ sự phát triển mạnh mẽ của việc ứng dụng các công nghệ mới.