Exercise

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (Choose the correct word to fill in the blanks.)

Question 1:

.....… những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua ..........…. anh ấy được thăng chức trưởng phòng.


Nhờ..................nên..............
Do..........nên................
Tại vì...............nên................

Question 2:

Gần đây, do phải đi công tác liên tục nên tôi............… về quê


luôn luôn
thường xuyên
không mấy khi

Question 3:

Vào ngày lễ, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có...........… cửa hàng vẫn mở cửa

đa số
tất cả
một số

Question 4:

............…. bố mẹ cho con đi chơi với bạn một chút ạ. 

Xin mời
Xin phép
Xin lỗi

Question 5:

Anh vào nhà đi. ............................


Mời anh đứng lên
Mời anh ngồi. 
Mời anh tự nhiên.

Question 6:

A: Bao giờ cô ấy sẽ về nước? 

B: ..................................

Một số ngày nữa
Một vài ngày nữa
Vài ngày rồi

Question 7:

Trong thời gian ở đây, ........................................

các cháu đừng tự nhiên như ở nhà nhé. 
các cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. 
các cháu vẫn tự nhiên như ở nhà nhé. 

Question 8:

Anh ấy thành công như ngày hôm nay ...............công lao của bố mẹ anh ấy. 

là nhờ
là do
là vì

Question 9:

Món bún chả này ................mẹ mình làm đấy. 

là vì
là nhờ
là do

Question 10:

A: Họ chia tay đã lâu chưa?
B: .............................
Dăm ba tháng tới
Vài tuần nữa
Mấy tháng rồi