Exercise

 Thực hành theo mẫu (Practise following the pattern.)

 

Example: 

Phố đi bộ rất náo nhiệt/chúng tôi ở lại/ 2 tiếng

→ Phố đi bộ rất náo nhiệt nên chúng tôi ở lại thêm 2 tiếng. 

Question 1:

Phim hay/ chị ấy xem/ 2 tập nữa

Question 2:

Trời lạnh/ tôi mặc/ áo khoác lông cừu

Question 3:

Phở ở đây ngon/ mỗi người chúng tôi ăn/ 1 bát nữa

Question 4:

Cam ngon/ họ mua/ ba cân nữa

Question 5:

Thời tiết mát mẻ/ chúng tôi đi bộ/ 30 phút