Exercise

 Hoàn thành các câu sau với cấu trúc "Ngay cả.....cũng....." theo mẫu.

(Complete the following sentences, using the structure "Ngay cả...cũng...".)

 

 Example: 

Cô Liên rất nổi tiếng. Học sinh trường khác/ biết cô ấy

→ Cô Liên rất nổi tiếng. Ngay cả học sinh trường khác cũng biết cô ấy.

Question 1:

Đà Lạt rất đẹp. ca sỹ nước ngoài/ quay clip ở đây

Question 2:

Thương hiệu đó rất được ưa chuộng. trẻ em/ biết

Question 3:

Ngôi trường này rất nổi tiếng. học sinh nước ngoài/ đến đây để xin học

Question 4:

Món ăn nhà hàng này rất ngon. người ở tỉnh khác/ biết nhà hàng này

Question 5:

Bài toán này rất khó. thầy giáo/ làm sai.