Exercise

 Sử dụng từ "kẻo" hoàn thành các câu sau (Complete the following sentences, using "kẻo".)

 

Example: 

Bên ngoài trời đang mưa. em mặc áo mưa vào đi/ bị ốm

→ Bên ngoài trời đang mưa. Em mặc áo mưa vào đi kẻo bị ốm. 

Question 1:

 Em gọi điện cho anh ấy ngay đi/ anh ấy lo

Question 2:

Món phở này phải ăn ngay/ nguội, mất ngon

Question 3:

Chúng ta phải đi ngay nhanh lên/ nhỡ tàu

Question 4:

Hôm nay hoa quả vừa ngon vừa rẻ. Nếu chị muốn ăn, chị phải đi ngay/ hết

Question 5:

Đường trơn. Em đi cẩn thận/ ngã