Exercise

 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (Choose the correct word to fill in the blanks.)

Question 1:

Sau phẫu thuật, do đi lại còn khó khăn nên tôi xin nghỉ...........1 tuần nữa. 
đến
từ
thêm

Question 2:

Hôm qua trời mưa to................chỉ sau 30 phút, khắp khu phố tôi đều bị ngập. 

đến nỗi
đến khi
đến khoảng

Question 3:

Trời mưa, đường trơn, con nhớ đi từ từ ...........ngã đấy. 

thì
bị
kẻo

Question 4:

Cả hôm qua lẫn hôm nay em ấy không đi học.  ..............bố mẹ em ấy cũng không biết em ấy đi đâu. 

ngay cả
Bao gồm
Tất cả

Question 5:

Hôm qua em trai cô ấy vừa nhận được học bổng của chính phủ Úc. Đúng là tin …..................


đáng khen
đáng buồn
đáng mừng

Question 6:

Mọi người cổ vũ nồng nhiệt nên cô ấy hát..............3 bài nữa. 

còn
thêm
được

Question 7:

Em học bài đi, đừng xem phim nữa....................lát về bố mắng đấy. 

không là
không thì
không thể

Question 8:

Cả ông ấy lẫn bà ấy....................không thích hàng xóm. 

cũng
đều
vẫn

Question 9:

Cả ngày hôm qua cô ấy không nói chuyện với tôi. Cả hôm nay cô ấy.............không nói gì với tôi. 

đều
cũng
vẫn còn

Question 10:

Sách này hay ................tôi đã đọc đi đọc lại 10 lần rồi. 

không thì
đến nỗi
do