Exercise

  Trả lời các câu hỏi sau sử dụng cấu trúc "Bởi....nên......vì vậy...." theo mẫu. (Write the answers using structure "Bởi...nên....vì vậy...".)

 

Example: 

không có xe máy/ phải đi học bằng xe đạp/ tôi vào lớp muộn mất 30 phút

A: Vì sao bạn vào lớp muộn ?  

B: Bởi không có xe máy nên tôi phải đi học bằng xe đạp, vì vậy tôi vào lớp muộn mất 30 phút.

Question 1:

hoa quả sấy khô của Việt Nam ngon/  tôi mua nhiều để tặng các bạn nước ngoài/ hành lý của tôi khá nặng

 

A: Vì sao hàng lý của bạn nặng vậy?

B: ..................................................

Question 2:

nhà anh ấy nhỏ quá/ phải mua nhà mới để lấy vợ/ đang tìm nhà

 

A: Vì sao anh ấy đang đi tìm nhà?

B: ............................................

Question 3:

sống ở Việt Nam được 10 năm rồi/ chị ấy nói tiếng Việt rất giỏi/ đi đâu làm gì ở Việt Nam cũng thuận lợi

 

A: Vì sao chị ấy đi đâu làm gì ở Việt Nam cũng thuận lợi?

B: .......................................................................

Question 4:

đồ ăn Việt Nam rất ngon và đa dạng/ ngày nào chúng tôi cũng đi ăn các món khác nhau / chỉ sau 1 tháng sang Việt Nam chúng tôi đã tăng 2 kg

 

A: Vì sao chỉ sau 1 tháng sang Việt Nam các bạn đã tăng 2 kg?

B: .................................................................

Question 5:

Bức tranh này là tác phẩm của một họa sỹ nổi tiếng/ rất nhiều người muốn sở hữu nó/ chúng tôi quyết định tổ chức một buổi đấu giá bức tranh này

 

A: Vì sao các anh quyết định tổ chức một buổi đấu giá bức tranh này?

B: ..........................................................................