Exercise

 Thực hành theo mẫu (Practise following the pattern.)

 

Example: 

Ngôi làng này lâu đời nhất ở Việt Nam.

→ Không có ngôi làng nào ở Việt Nam lâu đời như ngôi làng này.

Question 1:

Cô ấy xinh nhất trường chúng tôi. 

Question 2:

Bóng đá được yêu thích nhất trong các môn thể thao.

Question 3:

Cô ấy hát bài này hay nhất.

Question 4:

Tòa nhà này cao nhất thành phố. 

Question 5:

Trận lũ lụt năm nay gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử.