Exercise

 Đặt câu theo mẫu (Make sentences. Follow the example.)

 

Example: 

Nhà tôi/ 75m2.  Nhà anh ấy/ 200m2.  (rộng)

→ Nhà tôi rộng  75m2. Nhà anh ấy rộng những 200 m2. 

Question 1:

 Từ đây về nhà tôi/ 30 phút. Từ đây về nhà cô ấy/ 2 tiếng (mất)

Question 2:

Em trai cô ấy/ 1 cốc cà phê. Em trai tôi/ 3 cốc (uống)

Question 3:

Tòa A/ 25 tầng. Tòa B/ 60 tầng (cao)

Question 4:

Dân số tỉnh A/ 1 triệu người. Dân số tỉnh B/ 8 triệu người

Question 5:

Hôm qua/ anh ấy/ 30 phút. Hôm nay/ anh ấy/ 4 tiếng. (ngủ trưa)