Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Dùng khi miêu tả dáng vẻ bề ngoài của người.

“Subject + trông + Adjective”: Used when describing a person's physical appearance.

Xem ví dụ / For Example
* Chị ấy trông nhỏ nhắn, da trắng, mắt đen.
play
She looks small, white skin, black eyes.
* Anh ấy trông thấp, béo, mắt một mí.
play
He looks short, fat, monolid.