Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Phó từ, dùng để diễn tả khoảng cách không gian hoặc thời gian.

Adverb, used to express the distance in time or space.

 

Xem ví dụ / For Example
* Minh: Bố ơi, Hà Nội cách Nha Trang bao xa ạ?
Bố Minh: Hà Nội cách Nha Trang hơn 800km.
play
* My: Cách bao lâu anh ấy đi công tác 1 lần?
Hùng: Một tháng anh ấy đi công tác 1 lần.
play

 

Tổ hợp “cách đây” có thể dùng chung cho khoảng cách không gian và thời gian.

Combination ‘cách đây’ can be used for both distance in time and space.

Xem ví dụ / For Example
* Hoa: Nhà bạn cách đây bao xa?
Đào: Nhà tôi cách đây 3km. (Từ nhà tôi đến đây 3km.)
play
* Hà: Anh ấy đi đá bóng cách đây bao lâu rồi?
Nhi: Anh ấy đi đá bóng cách đây 1 tiếng rồi.
play