Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Động từ, dùng để tạo câu hỏi cầu khiến.

Verbs, used to create imperative sentences.

Xem ví dụ / For Example
* Lan: Hoa ơi, cậu có biết mấy giờ chị Đào tới không?
Hoa: Để mình hỏi chị ấy.
play
Lan: Hoa, do you know what time Dao will come?
Hoa: Let me ask her.
* Hòa: Cuối tuần này lớp chúng ta có đi dã ngoại không?
Văn: Để mình hỏi ý kiến của cô giáo.
play
Hòa: Is our class going on a picnic this weekend?
Văn: Let me ask the teacher's opinion.
* Để con gọi điện cho mẹ.
play
Let me call my mom.
* Tối nay để con nấu cơm.
play
Let me cook dinner tonight.

 

 Được dùng khi người nói xin phép làm một việc gì đó.

Used when the speaker asks permission to do something.

Xem ví dụ / For Example
* Xin phép cô cho em đến muộn 15 phút ạ.
play
Please allow me to be 15 minutes late.
* Xin phép mẹ cho con đi chơi với bạn một lát ạ.
play
Please allow me to play with my friends for a bit longer.