Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Dùng để diễn đạt hai hay nhiều tính chất cùng loại của người hoặc sự vật với ý nhấn mạnh.

"Both + Adj + and + Adj": Structure used to emphasize two or more similar characteristics when talking about a person or a thing

Xem ví dụ / For Example
* Anh ấy vừa cao vừa đẹp trai.
play
He is both tall and handsome.
* Chiếc váy kia vừa rẻ vừa đẹp.
play
That dress is cheap and beautiful.

 

Dùng để diễn đạt ý nghĩa bản thân cá nhân hay tập thể tự thực hiện một việc hay một hành động nào đó.

Used to express the meaning that an individual or a group performs a certain thing or action by themselves.

 

Xem ví dụ / For Example
* Cô ấy tự nấu cơm. = Cô ấy tự nấu cơm lấy.
play
She cooks for herself.
* Họ tự học Tiếng Việt. = Họ tự học Tiếng Việt lấy.
play
They learn Vietnamese by themselves.
* Em tự làm được.= Em tự làm lấy được.
play
I can do it myself.