Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

1. Phó từ, ý nghĩa điều kiện, thường xuất hiện trong cấu trúc “có A mới có B” với ý nghĩa nhấn mạnh ý: B chỉ xảy ra khi có điều kiện A.

Adverb, expressed of condition, often in the structure ‘có A mới có B” means B will happen if only the condition A exists.

 

2. Chỉ hành động xảy ra trong quá khứ gần. 

Actions that happened in the near past. 

 

3. Tính từ 

Adjective

Xem ví dụ / For Example
* Tan giờ làm cô ấy mới đi chơi.
play
She only just went out to have fun after work.
* Có học mới thi đậu.
play
You just have to study to be able to pass the exam.
* Bạn phải đi Hội An mới biết Hội An đẹp thế nào.
play
You have to go to Hoi An to know how beautiful Hoi An is.
* Anh ấy mới về nước tuần trước.
play
He only just last week returned home.
* Bà ấy mới cắt tóc hôm qua.
play
She only yesterday cut her hair.
* Em vừa mua váy mới.
play
I just bought a new dress.
* Họ mua nhà mới cách đây 1 tuần.
play
They bought a new house a week ago.