Exploring Vietnamese 3

수강신청

0 리뷰

선생님

Lê Thị Lan Anh

Lê Thị Lan Anh

Giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ

 • Amet, cursus accumsan pulvinar a, a, neque, rhoncus gravida lectus. Id lobortis sit id consequat, ultrices tellus vestibulum non. Laoreet cras gravida ultricies nulla arcu sapien.
 • Habitant eget sit urna, arcu congue velgravida ultricies nulla arcu sapien.

Nội dung khóa học

icon25 Bài học

icon5555 Học sinh

icon99% Đánh giá năng lực

icon0 연습과제

icon3 Tháng

iconHọc mọi lúc mọi nơi

Bài 1: Nếu trời không mưa, chị sẽ về quê. (만약 비가 안오면 나는 고향에 내려갈 거야.)

배우다: 0%

Bài 2: Các em, hãy trật tự nào! (애들아, 조용해라!)

배우다: 0%

 • "nào" (감탄사)
 • "Hãy" (~ 해라/하자)
 • "hết" (~ 다 했다)
Bài 3: Mỗi ngày anh ấy hút hết một bao thuốc lá. (그는 매일 담배 한 갑씩을 피워요.)

배우다: 0%

Bài 4: Mẹ em vừa mới lên chơi sáng nay. (우리 어머니는 오늘 아침에 올라오셨어요.)

배우다: 0%

 • Vừa (mới/ vừa mới)  (방금)
 • Chủ ngữ (주어) + định + Động từ (동사)(~ 려고 하다)
Bài 5: Ôn tập (종합 문제)

배우다: 0%

Bài 6: Chị ơi, chị mua hoa quả đi! (고객님, 과일 사세요!)

배우다: 0%

 • bao nhiêu (tiền)..... (얼마예요?)
 • Cho..... (~ 주세요)
 • ...đi!
Bài 7: Con bơi ở bể bơi nào? (어느 수영장에 갈 거야?)

배우다: 0%

 • .........(có) được không ? (~ 해도 될까요?)
 • ..........gì/nào? ("gì"와 "nào"의 구별)
Bài 8: Anh trai em đã lấy vợ chưa? (네 형은 결혼하셨나?)

배우다: 0%

 • Hỏi về hôn nhân (혼인 상태 물어보기)
Bài 9: Chị có mấy cháu rồi? (자녀가 몇 명인가요?)

배우다: 0%

Bài 10: Ôn tập (종합 문제)

배우다: 0%

Bài 11: Trời càng lạnh hoa càng đắt. (날씨가 추워질수록 꽃은 더 비싸져요.)

배우다: 0%

Bài 12: Anh Ben ơi, vì sao anh học Tiếng Việt? (Ben 씨, 왜 베트남어를 배우죠?)

배우다: 0%

 • Vì sao…? Tại sao…? Sao…? (왜)
 • Vì A nên B (~ 때문에/ ~ 해서)
Bài 13: Chị về nước khi nào? (언제 귀국했어요?)

배우다: 0%

Bài 14: Anh ấy sẽ về nước vào tối thứ 3 tuần sau. (그는 다음주 화요일 저녁에 귀국할 거에요.)

배우다: 0%

Bài 15: Ôn tập (종합 문제)

배우다: 0%

Bài 16: Cháu nên tập thể dục thường xuyên. (넌 규칙적으로 운동을 해야 해.)

배우다: 0%

 •  Chủ ngữ + nên + động từ  (~ 아/어야 하다)
Bài 17: Trời hôm nay nắng mà vẫn lạnh bà nhỉ? (오늘 날씨가 좋지만 아직도 춥네.)

배우다: 0%

 • Cứ, còn, vẫn, vẫn còn, vẫn cứ  (아직 (도)/ 계속해서)
 • Mà (그러나/ 하지만)
Bài 18: Chợ đêm chỉ mở vào cuối tuần thôi. (야시장은 주말에만 열어요.)

배우다: 0%

Bài 19: Cách bao lâu bạn về quê một lần? (얼마에 한 번씩 고향에 내려가요?)

배우다: 0%

Bài 20: Ôn tập (종합 문제)

배우다: 0%

Bài 21: Thế nào lát nữa trời cũng mưa. (이따가 비가 분명 올거야.)

배우다: 0%

Bài 22: Để chị gửi tin nhắn cho em. (네게 문자로 보내 줄게.)

배우다: 0%

 • Để (~ 할게요/ ~ 두다)
 • Xin phép........+ cho+ .......+ động từ........(어떤 일에 대한 허락을 구함)
Bài 23: Trước khi ăn, nhớ rửa tay bằng xà phòng. (식사 전에 비누로 씻어야 한다.)

배우다: 0%

 • nhớ + Động từ  (하는 것을 잊지 마세요)
 • Trước/ trước khi (~ 전에)
 • Trong/ trong khi (~ 동안에)
 • Sau/ sau khi  (~ 후에)
Bài 24: Mặc dù luyện nghe tiếng Anh thường xuyên nhưng mình vẫn nghe không tốt lắm. (비록 영어 듣기를 자주 연습하지만 아직 영어에 능숙하지 못해.)

배우다: 0%

 • Mặc dù/ Tuy…... nhưng…...(비록...일지라도)
Bài 25: Ôn tập (종합 문제)

배우다: 0%

평가

0

0 평가

 • 100%

 • 80%

 • 60%

 • 40%

 • 20%

댓글 달기

현재 이 코스에 대한 코멘트가 없습니다