Chính sách hoàn trả học phí

  • 21/03/2022

     Khách hàng được hoàn trả lại khoá học và nhận lại phí mua khoá học nếu khách hàng không hài long trong vòng 48 giờ kể từ lúc thanh toán vì bất cứ lý do gì. Quá thời gian trên chúng tôi sẽ không chấp nhận hoàn trả học phí

          Thời gian hoàn tiền: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn.

          Yêu cầu hoàn tiền Quý khách vui lòng liên hệ:

- Hotline: 0942861228

- Email: [email protected]

  • Tags: